Naprawy serwisowe i pogwarancyjne wagonów PESA typ 122NaB

Zamawiający informuje o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Naprawy serwisowe i pogwarancyjne wagonów PESA typ 122NaB”. Znak postępowania: 1/TF/2023 Stroną internetową postępowania jest Platforma zakupowa (Platforma e-Zamówienia), dostępna …