Budowa osłon przeciwhałasowych na estakadzie tramwajowej w obrębie węzła komunikacyjnego Bydgoszcz Wschód nr sprawy TF/01/S/2022

Zamawiający informuje o wszczęciu postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Budowa osłon przeciwhałasowych na estakadzie tramwajowej w obrębie węzła komunikacyjnego Bydgoszcz Wschód” – nr sprawy TF/01/S/2022.

Zamawiający informuje że, kwota jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia to 356 700 PLN.

Przejdź do BIP