Naprawy serwisowe i pogwarancyjne wagonów PESA typ 122NaB

Zamawiający informuje o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Naprawy serwisowe i pogwarancyjne wagonów PESA typ 122NaB”.

Znak postępowania: 1/TF/2023

Stroną internetową postępowania jest Platforma zakupowa (Platforma e-Zamówienia), dostępna pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl/

Link prowadzący do postępowania: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-db02d8ac-ad27-11ed-b8d9-2a18c1f2976f

Link zostanie aktywowany w terminie zgodnym z art. 133 ust. 1 ustawy Pzp.

Postępowanie można wyszukać również ze strony głównej Platformy e-Zamówienia (przycisk „Przeglądaj postępowania/konkursy”).