Budowa osłon przeciwhałasowych na nasypie tramwajowym w obrębie węzła komunikacyjnego Bydgoszcz Wschód nr sprawy TF/S/01/2023

Zamawiający informuje o wszczęciu postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Budowa osłon przeciwhałasowych na nasypie tramwajowym w obrębie węzła komunikacyjnego Bydgoszcz Wschód” – nr sprawy TF/S/01/2023.

Przejdź do BIP