Wykonanie naprawy głównej wybranych układów dwóch tramwajów typu 120NaB” nr sprawy TF/S/003/21

W dniu 19-11-2021 r. Zamawiający informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej


Informacja z dnia 5.11.2021 nie zawierała informacji dotyczącej wybory najkorzystniejszej oferty, a stanowiła jedynie informację z otwarcia ofert.


W dniu 05-11-2021 r. Zamawiający informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wysokości środków przeznaczonych na sfinansowanie zamówienia


W dniu 02-11-2021 r. Zamawiający zamieszcza pytania wraz z wyjaśnieniem oraz zmianę treści SIWZ w postaci plików edytowalnych spakowanych do zip.

Zapytania oraz wyjaśnienia


W dniu 27-10-2021 r. Zamawiający wszczyna postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Wykonanie naprawy głównej wybranych układów dwóch tramwajów typu 120NaB” nr sprawy TF/S/003/21”.

Identyfikator postępowania 557a4bb4-cf81-4bcb-9d27-789b31bea0c7

Ogłoszenie o zamówieniu.

SIWZ do pobrania.

Załączniki do SIWZ:

Załącznik nr 1 do SWZ – Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 do SIWZ

Załącznik nr 3 do SIWZ

Załącznik nr 3a do SIWZ

Załącznik nr 4a do SIWZ

Załącznik nr 4b do SIWZ

Załącznik nr 4c do SIWZ

Załącznik nr 5 do SIWZ

Załącznik nr 6 do SIWZ

Załącznik nr 7 do SIWZ

Załączniki do SIWZ w wersji do edycji spakowane do zip

Przejdź do BIP