Naprawy serwisowe i pogwarancyjne wagonów PESA, typ 122NaB

W dniu 05.03.2019 r. Zamawiający udziela oferentom odpowiedzi na pytania w sprawie przetargu nieograniczonego pn. „Naprawy serwisowe i pogwarancyjne wagonów PESA, typ 122NaB”

Odpowiedzi na pytania.pdf


W dniu 26-02-2019 r. Zamawiający na swojej stronie BIP wszczyna postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Naprawy serwisowe i pogwarancyjne wagonów PESA, typ 122NaB.

Przejdź do BIP