Naprawy serwisowe i pogwarancyjne wagonów PESA, typ 122NaB Numer referencyjny: 1/TF/2020


W dniu 30-12-2020 r. Zamawiający na swojej stronie BIP wszczyna postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Naprawy serwisowe i pogwarancyjne wagonów PESA, typ 122NaB Numer referencyjny: 1/TF/2020”.

Przejdź do BIP