Projekt i budowa osłon przeciwhałasowych na estakadzie tramwajowej w obrębie węzła komunikacyjnego Bydgoszcz Wschód

W dniu 26-08-2021 r. Zamawiający na swojej stronie BIP wszczyna postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Projekt i budowa osłon przeciwhałasowych na estakadzie tramwajowej w obrębie węzła komunikacyjnego Bydgoszcz Wschód, nr sprawy: TF/S/001/21”.

Przejdź do BIP