Zajęcia terenowe dla studentów

Mając na względzie dobre praktyki wymiany doświadczeń nauki i praktyki spółka Tramwaj Fordon zorganizowała zajęcia 👨‍💼terenowe dla studentów🧑‍💻kierunku Inżynieria Mechaniczna Kujawskiej Szkoły Wyższej.
W trakcie zrealizowanych zajęć studenci mieli okazję zapoznać się ze szczegółami inwestycji budowy linii tramwajowej do Fordonu oraz specyfiką pracy na zajezdni tramwajowej w Łoskoniu.
Ponadto zaprzyjaźnieni partnerzy – oddział przemysłowy #InterCars przygotował CaseStudy na tematy:
⚙️ Produkty i usługi dla przemysłu,
⚙️ Jak zwiększyć wydajność maszyn i ograniczyć awarie poprzez wpływ na układ hydrauliczny.
W trakcie zajęć nawiązała się ciekawa merytoryczna dyskusja, która w przyszłości być może zaowocuje szerszą współpracą.🤝