Konferencja techniczna Izby Gospodarczej Komunikacji Miejskiej

23 września odbyła się w Gdańsku konferencja techniczna Izby Gospodarczej Komunikacji Miejskiej #IGKM, wiele ciekawych prezentacji i wymiana poglądów. Tematem przewodnim konferencji była dostępność transportowa, spojrzenie na komunikację zbiorową z punktu osób o niepełnej sprawności skłania do myślenia w kontekście zrównoważonego rozwoju transportu.