Rozstrzygnięcie przetargu na „Naprawy serwisowe i pogwarancyjne wagonów PESA, typ 122NaB

W związku z rozstrzygniętym przetargiem na „Naprawy serwisowe i pogwarancyjne wagonów PESA, typ 122NaB”, w dniu 21 marca 2019r, w siedzibie spółki Tramwaj Fordon podpisano umowę o realizację usług serwisowych. Firmą która wygrała przetarg jest spółka #SAATZ, specjalizująca się w naprawach 🛠, przeglądach ⚙️ i obsłudze 👷‍♂️ tramwajów oraz doradztwie w zakresie utrzymania taboru 🚋🚋🚋🚋🚋.Liczymy na owocną współpracę ❗️