Objęcie ochroną ubezpieczeniową odpowiedzialności cywilnej oraz majątku Tramwaj Fordon Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy na lata 2019 – 2022

<p align=”justify”>W dniu 27.10.2018 r. Zamawiający wszczyna postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Objęcie ochroną ubezpieczeniową odpowiedzialności cywilnej oraz majątku Tramwaj Fordon Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy na lata 2019 – 2022”, zamieszczając OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie (Tablica ogłoszeń) oraz na swojej stronie internetowej.</p><p><strong>Termin składania ofert upływa w dniu 29.11.2018 r., godz. 11:45.</strong></p><p><strong>Termin otwarcia ofert: w dniu składania ofert, godz. 12:15</strong></p><p align=”justify”>Zgodnie z art. 37 ust. 2 i art. 42 ust 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (UPZP), Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) udostępniona jest na stronie internetowej Zamawiającego od dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.</a></p><hr/ ><p align=”justify”><strong>Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 27.10.2018 r. pod Nr 2018/S 208-476083.</strong></p><hr/ ><p align=”justify”>Zamawiający udostępnia na swojej stronie internetowej SIWZ wraz z załącznikami. Treść ogłoszenia oraz SIWZ z załącznikami w plikach poniżej.</p><p><a href=”http://tramwajfordon.bydgoszcz.pl/images/pliki/2018/20181027_ogłoszenie o zamówieniu opublikowane_signed.pdf” target=”_blank”>Ogłoszenie o zamówieniu</a></p><p><a href=”http://tramwajfordon.bydgoszcz.pl/images/pliki/2018/20181024_Załączniki 1A_1B_1C_2_3_7_7A_7B_8_signed.pdf” target=”_blank”>Załączniki 1A_1B_1C_2_3_7_7A_7B_8_signed.pdf</a></p><p><a href=”http://tramwajfordon.bydgoszcz.pl/images/pliki/2018/20181024_Załącznik nr 10 do SIWZ – Procedura Likwidacji Szkód_signed.pdf” target=”_blank”>Załącznik nr 10 do SIWZ – Procedura Likwidacji Szkód_signed</a></p align=”justify”></p><p><a href=”http://tramwajfordon.bydgoszcz.pl/images/pliki/2018/20181024_Załącznik nr 9B – zadanie 3 (MB pojazdów)_signed.pdf” target=”_blank”>Załącznik nr 9B – zadanie 3 (MB pojazdów)_signed.pdf</a></p><p><a href=”http://tramwajfordon.bydgoszcz.pl/images/pliki/2018/20181024_Załącznik nr 11 i 12_signed.pdf” target=”_blank”>Załącznik nr 11 i 12_signed.pdf</a></p><p><a href=”http://tramwajfordon.bydgoszcz.pl/images/pliki/2018/20181024_Załączniki 1A_1B_1C_2_3_7_7A_7B_8_edytowalne.doc” target=”_blank”>Załączniki 1A_1B_1C_2_3_7_7A_7B_8_edytowalne.doc</a></p align=”justify”></p><p><a href=”http://tramwajfordon.bydgoszcz.pl/images/pliki/2018/20181024_Załącznik nr 9A – zadanie 2 (casco poj. szyn.)_signed.pdf” target=”_blank”>Załącznik nr 9A – zadanie 2 (casco poj. szyn.)_signed</a></p><p><a href=”http://tramwajfordon.bydgoszcz.pl/images/pliki/2018/20181024_Załącznik nr 9 – zadanie 1 (OC, mienie)_signed.pdf” target=”_blank”>Załącznik nr 9 – zadanie 1 (OC, mienie)_signed</a></p><p><a href=”http://tramwajfordon.bydgoszcz.pl/images/pliki/2018/20181024_Załącznik nr 6_JEDZ__instrukcja_signed.pdf” target=”_blank”>Załącznik nr 6_JEDZ__instrukcja_signed</a></p align=”justify”></p><p><a href=”http://tramwajfordon.bydgoszcz.pl/images/pliki/2018/20181024_Załącznik nr 5_JEDZ.zip” target=”_blank”>Załącznik nr 5_JEDZ.zip</a></p><p><a href=”http://tramwajfordon.bydgoszcz.pl/images/pliki/2018/20181024_Załącznik nr 4_Warta zaświadczenie_signed.pdf” target=”_blank”>Załącznik nr 4_Warta zaświadczenie_signed</a></p><p><a href=”http://tramwajfordon.bydgoszcz.pl/images/pliki/2018/20181024_Załącznik nr 4_PZU zaświadczenie_signed.pdf” target=”_blank”>Załącznik nr 4_PZU zaświadczenie_signed</a></p><p align=”justify”></a></p><p><a href=”http://tramwajfordon.bydgoszcz.pl/images/pliki/2018/20181024_Załącznik nr 1_zakres rzeczowy_signed.pdf” target=”_blank”>Załącznik nr 1_zakres rzeczowy_signed</a></p align=”justify”></p><p><a href=”http://tramwajfordon.bydgoszcz.pl/images/pliki/2018/20181024_SIWZ_signed.pdf” target=”_blank”>SIWZ_signed</a></p><p><a href=”http://tramwajfordon.bydgoszcz.pl/images/pliki/2018/Identyfikator postępowania miniPortal_signed.pdf” target=”_blank”>Identyfikator postępowania miniPortal_signed</a></p><p><a href=”http://tramwajfordon.bydgoszcz.pl/images/pliki/2018/KluczPub_Oferta_PostepowanieID_ffe2b6da-1064-48e7-995c-8c14c153694f.asc” target=”_blank”>Klucz publiczny – miniPortal</a><hr/ ><p align=”justify”><strong>W dniu 21.11.2018r. Zamawiający zamieszcza, zgodnie z brzmieniem art. 38 ust. 2 i 4 ustawy PZP, pytania do treści SIWZ wraz z wyjaśnieniami oraz zmianami.</strong></p/a></p><p><a href=”http://tramwajfordon.bydgoszcz.pl/images/pliki/2018/TF_01_2018_signed.pdf” target=”_blank”>Pytania do treści SIWZ wraz z wyjaśnieniami oraz zmianami</a>< hr/ ><p align=”justify”><strong>W dniu 29.11.2018r. Zamawiający zamieszcza informację z otwarcia ofert.</strong></p/a></p><p><a href=”http://tramwajfordon.bydgoszcz.pl/images/pliki/2018/Informacja z otwarcia ofert_signed.pdf” target=”_blank”>Informacja z otwarcia ofert</a></p/a></p><p><a href=”http://tramwajfordon.bydgoszcz.pl/images/pliki/2018/Oświadczenie Wykonawcy.doc” target=”_blank”>Oświadczenie Wykonawcy</a></p hr/ ><p align=”justify”><strong>W dniu 20.12.2018r. Zamawiający zamieszcza zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.</strong></p/a></p><p><a href=”http://tramwajfordon.bydgoszcz.pl/images/pliki/2018/Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej.pdf” target=”_blank”>Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej</a></p/