Dostawa energii elektrycznej na potrzeby obiektów należących do Tramwaj Fordon Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy

{source}<p align=”justify”>W dniu 11.12.2015 r. Zamawiający wszczyna postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. <strong>Dostawa energii elektrycznej na potrzeby obiektów należących do TRAMWAJ FORDON Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy</strong>, zamieszczając OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie (Tablica ogłoszeń) oraz na swojej stronie internetowej, po jego zamieszczeniu w Biuletynie zamówień publicznych.</p><hr/ ><p><a href=”http://tramwajfordon.bydgoszcz.pl/images/pliki/ogloszenie-o-zamowieniu-BZP340156-2015.pdf” target=”_blank”>Ogłoszenie o zamówieniu</a></p><hr/ ><p>Pliki do edycji:</p><p><a href=”http://tramwajfordon.bydgoszcz.pl/images/pliki/SIWZ_za1_wykaz-obiektow.doc” target=”_blank”>Wykaz punktów poboru energii elektrycznej</a></p><p><a href=”http://tramwajfordon.bydgoszcz.pl/images/pliki/SIWZ_za2_Istotne-postanowienia-umowy-sprzedazy-energii-elektrycznej.doc” target=”_blank”>Istotne postanowienia Umowy sprzedaży energii elektrycznej</a></p><p><a href=”http://tramwajfordon.bydgoszcz.pl/images/pliki/SIWZ_za3_wzor-formularza-oferty.doc” target=”_blank”>Wzór formularza oferty</a></p><p><a href=”http://tramwajfordon.bydgoszcz.pl/images/pliki/SIWZ_za4-6_wzory-oswiadczen.doc” target=”_blank”>Wzory oświadczeń</a></p><p><a href=”http://tramwajfordon.bydgoszcz.pl/images/pliki/SIWZ-dostaw-energ-elek.doc” target=”_blank”>Specyfikacja</a></p><hr/ ><p>W dniu 15.12.2015 r. Zamawiający zamieszcza wyjaśnienia nr 1 SIWZ</p><p><a href=”http://tramwajfordon.bydgoszcz.pl/images/pliki/Tresc-zapytan-do-SIWZ-15-12-2015r.pdf” target=”_blank”>Wyjaśnienia nr 1</a></p><hr/ ><p>W dniu 16.12.2015 r. Zamawiający zamieszcza w pliku poniżej, wyjaśnienia nr 2 i zmianę nr 1 SIWZ</p><p><a href=”http://tramwajfordon.bydgoszcz.pl/images/pliki/Wyjasnienia-do-tresci-SIWZ-16-12-2015r.pdf” target=”_blank”>Wyjaśnienia nr 2</a></p><hr/ ><p>W dniu 17.12.2015 r. Zamawiający zamieszcza w pliku poniżej, wyjaśnienia nr 3 do treści SIWZ</p><p><a href=”http://tramwajfordon.bydgoszcz.pl/images/pliki/Wyjasnienia-do-tresci-SIWZ-17-12-2015r.pdf” target=”_blank”>Wyjaśnienia nr 3</a></p><hr/ ><p>W dniu 23.12.2015 r. Zamawiający zamieszcza informację o wyborze najkorzystniejszej oferty</p><p><a href=”http://tramwajfordon.bydgoszcz.pl/images/pliki/Informacja-o-wyborze-najkorzystniejszej-oferty-1.pdf” target=”_blank”>Informacja o wyborze oferty</a></p><hr/ >{/source}