Objęcie ochroną ubezpieczeniową TRAMWAJ FORDON Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy na lata 2016-2018

{source}<p align=”justify”>W dniu 19.10.2015 r. Zamawiający wszczyna postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Objęcie ochroną ubezpieczeniową TRAMWAJ FORDON Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy na lata 2016-2018”, zamieszczając OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie (Tablica ogłoszeń) oraz na swojej stronie internetowej, po jego przekazaniu w dniu 19.10.2015 r. Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej (UPUE) celem opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (Dz.U.U.E.).</p><p><strong>Termin składania ofert upływa w dniu 30.11.2015 r., godz. 11:45.</strong></p><p><strong>Termin otwarcia ofert: w dniu składania ofert, godz. 12:00</strong></p><p align=”justify”>Zgodnie z art. 37 ust. 2 i art. 42 ust 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (UPZP), Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) zostanie udostępniona na stronie internetowej Zamawiającego od dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (z wyjątkiem soboty, niedzieli oraz świąt).</p><p>Treść przekazanego do publikacji OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU udostępniono w poniższym pliku.</p><hr/ ><p><a href=”http://tramwajfordon.bydgoszcz.pl/images/pliki/ogloszenie-o-zamowieniu-przekazane-do-UPUE-w-dniu-19-10-2015.pdf” target=”_blank”>Ogłoszenie o zamówieniu</a></p><hr/ ><p align=”justify”><strong>Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 24.10.2015 r. (sobota) pod Nr 2015/S 207-376073.</strong></p><hr/ ><p align=”justify”>W dniu 26.10.2015 r. (w pierwszym dniu roboczym Zamawiającego po dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu) Zamawiający udostępnia na swojej stronie internetowej SIWZ wraz z załacznikami.Treść ogłoszenia oraz SIWZ z załącznikami w plikach poniżej.</p><p><a href=”http://tramwajfordon.bydgoszcz.pl/images/pliki/ogloszenie-o-zamowieniu-2015-OJS207-376073-pl.pdf” target=”_blank”>Ogłoszenie o zamówieniu</a></p><p><a href=”http://tramwajfordon.bydgoszcz.pl/images/pliki/SIWZ-ubezpieczenie-2016-2018.doc” target=”_blank”>Załącznik do edycji</a></p><p><a href=”http://tramwajfordon.bydgoszcz.pl/images/pliki/SIWZ-ubezpieczenie-2016-2018.pdf” target=”_blank”>Załącznik PDF</a></p><hr/ ><p align=”justify”>Zamawiający: TRAMWAJ FORDON Sp. z o. o. informuje, że w dniu 05.11.2015 r. Wykonawca zwrócił się do Zamawiającego o przeprowadzenie oceny ryzyka w miejscu ubezpieczenia.</p><p><a href=”http://tramwajfordon.bydgoszcz.pl/images/pliki/Informacja-o-terminie-zebrania-Wykonawcow.pdf” target=”_blank”>Informacja o terminie zebrania Wykonawców</a></p><hr/ ><p align=”justify”><strong>W dniu 26.11.2015 r. Zamawiający zamieszcza treść zapytań do SIWZ, udzielonych wyjaśnień, ZMIANĘ NR 1 SIWZ, zmianę terminu składania ofert oraz związaną z tym treść zmiany ogłoszenia o zamówieniu przekazaną Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej (UPUE) celem opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (Dz.U.U.E.) . Treść ww. dokumentów w plikach poniżej.</strong><p><hr/ ><a href=”http://tramwajfordon.bydgoszcz.pl/images/pliki/zmiana-Nr-1-ogloszenia-przeslanie-do-publikacji.pdf” target=”_blank”><strong>Zmiana Nr 1 ogłoszenia – przesłanie do publikacji</strong></a></p><hr/ ><p><a href=”http://tramwajfordon.bydgoszcz.pl/images/pliki/Wyjasnienia-i-ZMIANA-NR-1-SIWZ-26-11-2015.pdf” target=”_blank”>Wyjaśnienia i ZMIANA NR 1 SIWZ z 26.11.2015</a></p><p><a href=”http://tramwajfordon.bydgoszcz.pl/images/pliki/wyjasnienia-i-ZMIANA-NR-1-SIWZ-z-26-11-2015.doc” target=”_blank”>Wyjaśnienia i ZMIANA NR 1 SIWZ z 26.11.2015 – plik do edycji</a></p><p><a href=”http://tramwajfordon.bydgoszcz.pl/images/pliki/Wykaz-nr-1-zalacznik-nr-11-do-SIWZ.pdf” target=”_blank”>Wykaz nr 1 – załacznik nr 11 do SIWZ</a></p><hr/ ><p align=”justify”><strong>W dniu 01.12.2015 r. Zamawiający zamieszcza zmianę ogłoszenia o zamówieniu opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (Dz.U.U.E.) Nr 2015/S 232-421834.Treść ww. dokumentów w plikach poniżej.</strong></p><p><a href=”http://tramwajfordon.bydgoszcz.pl/images/pliki/2015-OJS232-421834-pl.pdf” target=”_blank”>Opublikowana zmiana Nr 1 ogłoszenia o zamówieniu</a></p><hr/ ><p>W dniu 18-12-2015 r. Zamawiający zamieszcza informację o wyborze najkorzystniejszej oferty</p><p><a href=”http://tramwajfordon.bydgoszcz.pl/images/pliki/Informacja-o-wyborze-najkorzystniejszej-oferty-ochrona-ubezpieczeniowa.pdf” target=”_blank”>Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty</a></p><hr/ >{/source}