Działania informacyjno-promocyjne dla realizacji projektu „Budowa linii tramwajowej do dzielnicy Fordon z przebudową układu drogowego w Bydgoszczy”

{source}<p align=”justify”><b>Działania informacyjno-promocyjne dla realizacji projektu „Budowa linii tramwajowej do dzielnicy Fordon z przebudową układu drogowego w Bydgoszczy współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej wramach Programu Operacyjnego Infrastruktura I Środowisko 2007-2013″.</b></p><hr/ ><p><a href=”http://tramwajfordon.bydgoszcz.pl/images/pliki/Informacja-o-wyborze-najkorzystniejszej-oferty.pdf” target=”_blank”>W dniu 16.10.2015 r. Zamawiający zamieszcza informację o wyborze najkorzystniejszej oferty.</a></p><hr/ ><p><a href=”http://tramwajfordon.bydgoszcz.pl/images/pliki/Informacja-z-otwarcia-ofert-uzupelnienie-12-10-2015r.pdf” target=”_blank”>W dniu 12.10.2015 r. Zamawiający zamieszcza uzupełnienie informacji z otwarcia ofert zamieszczonej w dniu 02.10.2015 r.</a></p><hr/ ><p><a href=”http://tramwajfordon.bydgoszcz.pl/images/pliki/Informacja-z-sesji-otwarcia-ofert-z-dn-02-10-2015-godz-09-30.pdf” target=”_blank”>Informacja z sesji otwarcia ofert z dnia 02.10.2015 r. godz. 09:30</a></p><hr/ ><p><a href=”http://tramwajfordon.bydgoszcz.pl/images/pliki/ogloszenie-o-zamowieniu-BZP-249684-z-dn-23-09-2015.pdf” target=”_blank”>Ogłoszenie o zamówieniu</a></p><hr/ ><p align=”justify”>Zamawiający zamieszcza informację o ogłoszeniu. (do pobrania w plikach poniżej).</p><p><hr/ ><p>Pliki PDF:</p><p><a href=”http://tramwajfordon.bydgoszcz.pl/images/pliki/zmian-Nr1-treciSIWZ-z-29-09-2015r.pdf” target=”_blank”>Informacja o zmianach treści SIWZ</a></p><p><p><a href=”http://tramwajfordon.bydgoszcz.pl/images/pliki/SIWZ_POMOCJA_TF_23-09-2015.pdf” target=”_blank”>Specyfikacja istotnych warunków zamówienia</a></p><p><a href=”http://tramwajfordon.bydgoszcz.pl/images/pliki/SIWZ_za-Nr-1-OPZ_TF.pdf” target=”_blank”>Opis przedmiotu zamówienia</a></p><p><a href=”http://tramwajfordon.bydgoszcz.pl/images/pliki/SIWZ_za-Nr-2-wzor-umowy.pdf” target=”_blank”>Wzór umowy</a></p><p><a href=”http://tramwajfordon.bydgoszcz.pl/images/pliki/SIWZ_za-Nr-3-wzor-formularza-oferty.pdf” target=”_blank”>Wzór formularza oferty</a></p><p><a href=”http://tramwajfordon.bydgoszcz.pl/images/pliki/SIWZ_za-Nr-4-wzor-formularza-wyceny.pdf” target=”_blank”>Wzór formularza wyceny</a></p><p><a href=”http://tramwajfordon.bydgoszcz.pl/images/pliki/SIWZ-za-Nr-5-8-wzory-oswiadczen.pdf” target=”_blank”>Wzory oświadczeń</a></p><hr/ ><p>Pliki do edycji:</p><p><a href=”http://tramwajfordon.bydgoszcz.pl/images/pliki/zmian-Nr1-treciSIWZ-z-29-09-2015.doc” target=”_blank”>Informacja o zmianach treści SIWZ</a></p><p><p><a href=”http://tramwajfordon.bydgoszcz.pl/images/pliki/SIWZ_POMOCJA_TF_23-09-2015.doc” target=”_blank”>Specyfikacja istotnych warunków zamówienia</a></p><p><a href=”http://tramwajfordon.bydgoszcz.pl/images/pliki/SIWZ_za-Nr-1-OPZ_TF_15-09-2015.doc” target=”_blank”>Opis przedmiotu zamówienia</a></p><p><a href=”http://tramwajfordon.bydgoszcz.pl/images/pliki/SIWZ_za-Nr-2-wzor-umowy.doc” target=”_blank”>Wzór umowy</a></p><p><a href=”http://tramwajfordon.bydgoszcz.pl/images/pliki/SIWZ_za-Nr-3-wzor-formularza-oferty.doc” target=”_blank”>Wzór formularza oferty</a></p><p><a href=”http://tramwajfordon.bydgoszcz.pl/images/pliki/SIWZ_za-Nr-4-wzor-formularza-wyceny.doc” target=”_blank”>Wzór formularza wyceny</a></p><p><a href=”http://tramwajfordon.bydgoszcz.pl/images/pliki/SIWZ_za-Nr-5-8_wzory-oswiadczen.doc” target=”_blank”>Wzory oświadczeń</a></p><hr/ >{/source}