Działania promocyjne dla realizacji projektu Budowa linii tramwajowej do dzielnicy Fordon – UNIEWAŻNIONO

{source}<hr /><p><a href=”http://www.tramwajfordon.bydgoszcz.pl/images/Informacja-o-uniewaznieniu-postepowania.pdf” target=”_blank”>Informacja o unieważnieniu postępowania</a></p><hr /><p align=”justify”><b>Działania promocyjne dla realizacji projektu Budowa linii tramwajowej do dzielnicy Fordon z przebudową układu drogowego w Bydgoszczy współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej wramach Programu Operacyjnego Infrastruktura I Środowisko 2007-2013.</b></p><hr/ ><p align=”justify”>W dniu 29-05-2015 r. Zamawiający zamieszcza informację o zmianie ogłoszenia. (do pobrania w pliku poniżej).</p><p><a href=”http://www.bip.tramwajfordon.bydgoszcz.pl/images/file/bzp1_zmiana_29052015.pdf” target=”_blank”>Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia</a></p><p><a href=”http://www.bip.tramwajfordon.bydgoszcz.pl/images/file/285_TF_2015%20-%202%20-%20odpowiedzi%20na%20pytania.pdf” target=”_blank”>Odpowiedzi na pytania</a></p><p><a href=”http://www.bip.tramwajfordon.bydgoszcz.pl/images/file/Opis%20przedmiotu%20po%20zmianach_29%2005%202015.doc” target=”_blank”>Opis przedmiotu po zmianach</a></p><hr/ >Z uwagi na dużą ilość pytań Tramwaj Fordon Sp. z o.o. w Bydgoszczy, jako Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U z 2013r. poz. 907 ze zm. ) Zamawiający modyfikuje treść ogłoszenia o zamówieniu oraz treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia w zakresie terminu składania ofert. Nowy termin składania ofert wyznacza się na 01.06.2015 r. godz. 12:00</p><p><a href=”http://www.bip.tramwajfordon.bydgoszcz.pl/images/file/przesuniecie_terminu.pdf” target=”_blank”>Nowy termin zgłaszania ofert</a></p><p><a href=”http://www.bip.tramwajfordon.bydgoszcz.pl/images/file/ogłoszenie%20o%20zmianie%20ogłoszenia%20zamieszczone%20w%20BZP.pdf” target=”_blank”>Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia</a></p><hr/ ><p><a href=”http://www.bip.tramwajfordon.bydgoszcz.pl/images/file/ogloszenie_o_zamowieniu.pdf” target=”_blank”>Ogłoszenie o zamówieniu</a></p><p><a href=”http://www.bip.tramwajfordon.bydgoszcz.pl/images/file/SIWZ.pdf” target=”_blank”>SIWZ</a></p><p><a href=”http://www.bip.tramwajfordon.bydgoszcz.pl/images/file/zalaczniki_do_edycji.doc” target=”_blank”>Załączniki do edycji</a></p><p><a href=”http://www.bip.tramwajfordon.bydgoszcz.pl/images/file/Zasady%20promocji%20dla%20beneficjnetow%20_POIiS_ver_2_0.pdf” target=”_blank”>Załącznik nr 9 – Zasady promocji projektów dla beneficjentów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 z dnia 26 kwietnia 2012 r. Wersja 2.0</a></p><p><a href=”http://www.bip.tramwajfordon.bydgoszcz.pl/images/file/Zasady%20stosowania%20znaku,%20budowania%20ciagu%20znakow%20oraz%20projektowania%20tablic%20i%20naklejek%20w%20promocji%20projektow%20POIiS_ver2.0.pdf” target=”_blank”>Załącznik nr 10 – Zasady stosowania znaku, budowania ciągu znaków oraz projektowania tablic i naklejek w promocji projektów Programu Infrastruktura i Środowisko</a></p>{/source}