Zmiany z organizacji ruchu na skrzyżowaniu ulic Wyzwolenia – Orląt Lwowskich

{source}<p align=”justify”><i class=”fa fa-info-circle fa-lg”></i> Z informacji otrzymanych od wykonawcy prac przy budowie linii tramwajowej do Fordonu – uprzejmie informujemy, że w dniach od 19.03.2015r. do 24.04.2015r.  będą wprowadzane trzy etapy czasowej organizacji ruchu na skrzyżowaniu ulic Wyzwolenia – Orląt Lwowskich.</p><p align=”justify”>Etap 2 (19.03.2015 – 28.03.2015) – na tym etapie południowy odcinek ul. Wyzwolenia pomiędzy ul. GOPR, a ul. Orląt Lwowskich zostanie połączony małym rondem z ul. Orląt Lwowskich umożliwiając dojazd do ul. Pelplińskiej. Z ul. Pelplińskiej będzie możliwy dojazd jedynie do ul. Wyzwolenia w kierunku ul. GOPR. Bez zmian w oznakowaniu pozostaje połączenie ul. Władysława Andersa z Wyzwolenia (kierunek północny – np. do ul. Derdowskiego), przez nowy – wybudowany odcinek ul. Orląt Lwowskich i w kierunku przeciwnym.</p><p align=”justify”>Etap 3 (29.03.2015 – 12.04.2015) – na tym etapie południowy odcinek ul. Wyzwolenia pomiędzy ul. GOPR, a ul. Orląt Lwowskich w dalszym ciągu pozostaje połączony małym rondem z ul. Orląt Lwowskich umożliwiając dojazd do ul. Pelplińskiej. Z ul. Pelplińskiej będzie możliwy dojazd jedynie do ul. Wyzwolenia w kierunku ul. GOPR. W dalszym ciągu pozostaje połączenie ul. Władysława Andersa z Wyzwolenia (kierunek północny –np. do ul. Derdowskiego), przez nowy – wybudowany odcinek ul. Orląt Lwowskich i w kierunku przeciwnym, jednakże na połączeniu ul. Orląt Lwowskich i ul. Wyzwolenia tymczasowa jezdnia zostanie zawężona do jednego pasa ruchu, na którym sygnalizacja świetlna będzie sterowała ruchem kołowym. W etapie trzecim będą również prowadzone prace na ul. Wyzwolenia na wlocie ulicy Hallera prowadzącej do posesji nr 2 oraz zostanie uniemożliwiony wjazd na jezdnię i parking obsługujący blok przy ul. Wyzwolenia 79 w Bydgoszczy.</p><p align=”justify”>Etap 4 (13.04.2015 – 24.04.2015) – w etapie czwartym na małym rondzie na skrzyżowaniu ulic Orląt Lwowskich i ul. Wyzwolenia zostaną umożliwione wszystkie relacje skrętne poza możliwością wjazdu z ul. Orląt Lwowskich (jadąc od ul. Andersa) w ul. Wyzwolenia (w kierunku ul. Derdowskiego). Zakaz nie będzie dotyczył pojazdów komunikacji publicznej. Jednocześnie informujemy, że na tym etapie będą prowadzone prace zawężające jezdnie do jednego pasa ruchu. Dotyczy to, ul. Orląt Lwowskich (zaplanowane są prace na dojeździe do małego ronda – jadąc od ul. Andersa po stronie północnej) i ul. Wyzwolenia (zaplanowane są prace na dojeździe do małego ronda po stronie wschodniej ulicy).  W etapie czwartym będą również prowadzone prace na ul. Wyzwolenia na wlocie ulicy Hallera prowadzącej do posesji nr 2.</p>{/source}

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *