Czasowa organizacja w związku z budową linii tramwajowej do Fordonu (ul. Fordońska)

Z informacji uzyskanych od Dyrekcji Kontraktu – budowy linii tramwajowej do  Fordonu – Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy dodatkowo  informuje, że na obecnie wyznaczonym objeździe, związanym z zamknięciem  północnej jezdni ul. Fordońskiej, na odcinku od ul. Wyścigowej do łącznika ul.  Startowej, będą występowały krótkotrwałe dwu – trzygodzinne utrudnienia w ruchu  kołowym spowodowane zawężeniem ulic prowadzących do objazdu – do jednego pasa  ruchu. Przywołane zawężenia są związane z koniecznością dostarczenia materiałów  na budowę, jak również wywozem rozmontowanych elementów dawnej infrastruktury.  Prace będą realizowane poza godzinami szczytu porannego oraz popołudniowego. Po  wykonaniu opisanych prac, ruch kołowy będzie niezwłocznie przywracany do dwóch  pasów ruchu na ulicach objazdowych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *