Zmiany w organizacji ruchu tramwajowego i drogowego od 01.05.2014 – ul. Fordońska

Na podstawie informacji uzyskanych od Dyrekcji Kontraktu budowy linii tramwajowej do dzielnicy Fordon, Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy informuje, że w związku z realizacją zadania „Tramwaj do Fordonu” na ul. Fordońskiej oraz dotychczasowych peronach pętli Wyścigowa będą prowadzone roboty drogowe, powodujące znaczne utrudnienia w ruchu kołowym. Przedmiotowe prace drogowe będą realizowane w dniach od 1.05 do 15.09.2014r. Wprowadzone zostaną również zmiany w funkcjonowaniu linii tramwajowych nr 3 i 7 oraz autobusowych nr 59, 65, 67, 69, 70, 74, 32N, 33N.

  
Zmiany w organizacji ruchu drogowego
 
W pierwszym etapie prac zostanie całkowicie zamknięta jezdnia północna ul. Fordońskiej (wszystkie pasy ruchu w kierunku centrum) na odcinku od skrzyżowania z ul. Wyścigową do wyjazdu tramwajowego z obecnej pętli Wyścigowa oraz będą prowadzone inne towarzyszące prace drogowe na ul. Fordońskiej na odcinku od pętli Wyścigowa w kierunku ul. Ścieżka. Podczas realizacji pierwszego etapu prac tj. od 01.05.2014 nastąpi zamknięcie ul. Fordońskiej na odcinku od ul. Wyścigowej do miejsca dotychczasowego wyjazdu tramwajów z pętli Wyścigowa. Dla autobusów i innych pojazdów indywidualnych z kierunku Fordonu o rzeczywistej masie całkowitej nie przekraczającej 3,5 tony został zaprojektowany dwupasowy objazd zamkniętego odcinka ul. Fordońskiej ul. Wyścigową poprzez ulicę Startową (na ten czas będzie ulicą jednokierunkową), Towarową do ul. Fordońskiej gdzie również zaplanowano wyjazd dwoma pasami ruchu. Ruch innych pojazdów o rzeczywistej masie całkowitej przekraczających 3.5t np. pojazdów ciężarowych będzie odbywał się w kierunku Centrum z wykorzystaniem ulicy Kamiennej, którą został wytyczony czasowy objazd drogi krajowej nr 80 dla pojazdów powyżej 3,5 tony lub ulicy Spornej. Ruch z Centrum w kierunku Fordonu będzie prowadzony na dotychczasowych zasadach tj. jezdnią południową ulicy Fordońskiej i przebudowaną ulicą Kamienną.
W drugim etapie prac pozostanie całkowicie zamknięta jezdnia północna ul. Fordońskiej (wszystkie pasy ruchu w kierunku centrum) na odcinku od skrzyżowania z ul. Wyścigową do wyjazdu tramwajowego z obecnej pętli Wyścigowa oraz będą prowadzone inne towarzyszące prace drogowe na ul. Fordońskiej na odcinku od pętli Wyścigowa w kierunku ul. Ścieżka. Podczas realizacji drugiego etapu prac (po kilkunastu dniach od wprowadzenia etapu pierwszego) z uwagi na napięte harmonogramy realizacyjne Wykonawcy i konieczność zachowania terminów końcowych budowy nastąpią również utrudnienia na fragmencie wcześniejszego objazdu zamknięcia ul. Fordońskiej. W drugim etapie prac dla autobusów i innych pojazdów indywidualnych z kierunku Fordonu o rzeczywistej masie całkowitej nie przekraczającej 3,5 tony zostanie zmieniony dojazd do objazdu z dwóch na jeden pas ruchu aby z kolei dalej utrzymywać dwupasowy objazd poprzez ul. Wyścigową , Startową (na ten czas będzie ulicą jednokierunkową), Towarową do ul. Fordońskiej gdzie również zaplanowano wyjazd dwoma pasami ruchu. Zmian na ul. Fordońskiej w zakresie dojazdu do miejsca objazdu z dwóch do jednego pasa ruchu na odcinku od stacji paliw LukOil do ul. Wyścigowej będą spowodowane zawężeniem z uwagi na dalszą konieczność przebudowy ul. Fordońskiej. W drugim etapie prac wystąpią większe utrudnienia w ruchu pojazdów w kierunku do Centrum, spowodowane ograniczeniem przepustowości zawężenia objazdu w jego początkowym odcinku. Pozostały ruch innych pojazdów oraz pojazdów o rzeczywistej masie całkowitej przekraczających 3.5 t np. pojazdów ciężarowych będzie odbywał się w kierunku Centrum z wykorzystaniem ulicy Kamiennej, którą został wytyczony czasowy objazd drogi krajowej nr 80 dla pojazdów powyżej 3,5 tony lub ulicy Spornej. Ruch z Centrum w kierunku Fordonu podczas etapu drugiego będzie prowadzony na dotychczasowych zasadach tj. jezdnią południową ulicy Fordońskiej i przebudowaną ulicą Kamienną.
 
Inne zmiany w organizacji ruchu w obszarze przyległym
 

Podczas realizacji prac drogowych i zamknięcia opisanego fragmentu ul. Fordońskiej dojazd do posesji zlokalizowanych na ul. Fordońskiej 169 – 193 będzie się odbywał poprzez Fordońską (jezdnia północna) i ul. Ścieżka. Jezdnia północna ul. Fordońskiej od ul. Towarowej do ul. Ścieżka na czas prac stanie się jednokierunkowa w kierunku wschodnim. Ulica Fordońska (jezdnia północna) od ulicy Ścieżka do miejsca frontu prac budowlanych będzie ulica dwukierunkową. Obsługa stacji paliw LukOil zlokalizowanej w pasie rozdziału pozostanie na dotychczasowych zasadach.
 
 
Zmiany w sygnalizacjach świetlnych
 
W związku z pracami drogowymi na ul. Fordońskiej zostaną wprowadzone zmiany w dotychczasowych programach sygnalizacji świetlnych dla szczytu porannego i popołudniowego, a niektóre z sygnalizacji świetlnych zostaną całkowicie wyłączone. Z uwagi na zachowanie odpowiedniej przepustowości wlotu wschodniego (przy zjeździe z wiaduktu Warszawskiego) oraz płynniejszego opuszczania skrzyżowania Fordońska – Sporna – Pod Wiaduktem na przedmiotowym skrzyżowaniu zostanie wyłączona sygnalizacja świetlna, a dotychczasowe przejście dla pieszych zostanie przeniesione na skrzyżowanie Kamienna – Fordońska (na wys. Sport Factory). Podobnie wyłączona całkowicie będzie sygnalizacja świetlna na skrzyżowaniu ul. Wyścigowa – Fordońska, która będzie przebudowywana w ramach prowadzonych prac drogowych. Inne sygnalizacje świetlne w kierunku Centrum na ciągu ul. Fordońskiej i Kamiennej będą na czas prowadzenia prac na ul. Fordońskiej dostosowane do zmienionych warunków ruchu osobno dla szczytu porannego i szczytu popołudniowego poprzez wydłużenie sygnałów zielonych relacji najbardziej obciążonych. W kolejnych podetapach prac drogowych w obszarze jezdni północnej ul. Fordońskiej będą zmieniały się głównie strony połówkowych zamknięć prac drogowych na dojeździe do zaprojektowanego objazdu.
 
 
Zmiany w organizacji ruchu komunikacji miejskiej
 
Od dnia 01.05.2014r. do odwołania ze względu na prace związane z budową linii tramwajowej do dzielnicy Fordon wprowadzone zostaną istotne zmiany w funkcjonowaniu komunikacji miejskiej. Tramwaje będą kursować na ul. Fordońskiej jedynie od r. Fordońskiego do pętli tramwajowej przy ul. Bałtyckiej. Całkowicie wstrzymany będzie nadal ruch tramwajów na ul. Fordońskiej na odcinku od pętli przy ul. Bałtyckiej do pętli przy ul. Wyścigowej.
Tramwaje linii nr 3 będą kursowały na trasie czasowo skróconej: Rycerska – r. Jagiellonów – r. Fordońskie – Bałtycka. Tramwaje linii nr 7 będą kursowały na trasie czasowo skróconej: Kapuściska – r. Toruńskie – Most Pomorski – r. Fordońskie – Bałtycka.
W związku z powyższym wprowadzone zostaną zmiany w rozkładach jazdy.
Autobusową komunikację zastępczą w ciągu ul. Fordońskiej będą nadal zapewniały linie autobusowe nr 65 i 69 oraz linie nr 70, 74 i 75 z wydłużonym przebiegiem trasy do r. Fordońskiego.
Dla linii autobusowych uruchomiony zostanie dodatkowy (tymczasowy) przystanek w kierunku r. Fordońskiego na ul. Startowej, natomiast istniejący przystanek Fordońska / Wyścigowa (kierunek centrum) zostanie czasowo zawieszony. Tymczasowy przystanek autobusowy Fordońska / Kazimierza Wielkiego w kierunku Centrum będzie nadal funkcjonował. Bilety okresowe i jednorazowe z tramwajów linii nr 3 i 7 po przesiadce zachowują ważność w autobusach linii nr 65, 69, 70, 74 i 75 na odcinku r. Fordońskie – Fordońska / Wyścigowa i odwrotnie. Przesiadki dla pasażerów podróżujących w systemie A+T należy odbywać na przystanku r. Fordońskie lub Bałtycka.
 
Zalecenia Zarządcy Drogi
 

Z uwagi na planowane dynamiczne zmiany w czasowej organizacji ruchu dotyczące realizacji zadania budowy tramwaju do dzielnicy Fordon, obsługę posesji przylegających do ul. Fordońskiej, zachowanie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz pracowników obsługujących budowę prosimy o bezwzględne stosowanie się do nowego czasowego oznakowania w tym obszarze. Co więcej tutejszy Zarząd zaleca kierowcom podróżowanie ulicami alternatywnymi naszego miasta oraz kilkuminutową zmianę godziny rozpoczęcia podróży w kierunku Centrum dla kierowców dojeżdżających z Fordonu, w godzinach szczytu porannego.
 
Wykaz proponowanych tras alternatywnych dla użytkowników dróg*kierunek Centrum

 1. Fordońska – wiadukt Warszawski- przejazd tymczasowy pomiędzy jezdniami ul. For-dońskiej przed stacją LukOil – ul. Fordońska (jezdnia południowa, po stronie Telefoniki) – powrót na ul. Fordońską (jezdnia północna, standardowy kierunek do Centrum)
 2. Fordońska – wiadukt Warszawski- ul. Fordońska (jezdnia północna, standardowy kie-runek do Centrum) – ul. Wyścigowa – ul. Startowa – ul. Towarowa – ul. Fordońska (jezdnia północna, standardowy kierunek do Centrum)
 3. Fordońska – wiadukt Warszawski- ul. Kamienna
 4. Fordońska – wiadukt Warszawski – ul. Sporna – ul. Toruńska
 5. Fordońska – Konduktorska – Inwalidów – przejazd PKP przy ul. Sygnałowej – Kamienna – Wyszyńskiego
 6. Fordońska – Jasiniecka – Lewińskiego – Inwalidów – przejazd PKP przy ul. Sygnałowej – Kamienna – Wyszyńskiego
 7. Fordońska – Kaliskiego – Akademicka – Korfantego – Pod Skarpą – Zamczysko – Armii Krajowej – Wyszyńskiego
 8. Akademicka –Lewińskiego – Inwalidów – przejazd PKP przy ul. Sygnałowej – Kamienna – Wyszyńskiego
 9. Fordońska – Wyszogrodzka – Witebska – przejazd PKP- Przemysłowa – ul. Fordońska – Kamienna
 10. Fordońska – Wyszogrodzka – Witebska – przejazd PKP – Przemysłowa – ul. Fordońska – Kamienna – przejazd tymczasowy pomiędzy jezdniami ul. Fordońskiej przed stacją LukOil – ul. Fordońska (jezdnia południowa, po stronie Telefoniki) – powrót na ul. Fordońską (jezdnia północna, standardowy kierunek do Centrum)
 11. Fordońska – Wyszogrodzka – Witebska – przejazd PKP – Przemysłowa – ul. Fordońska – Kamienna – ul. Fordońska (jezdnia północna, standardowy kierunekdo Centrum) – ul. Wyścigowa – ul. Startowa – ul. Towarowa – ul. Fordońska (jezdnia północna, standardowy kierunek do Centrum)
 12. Twardzickiego – Pod Skarpą – Zamczysko – Armii Krajowej – Wyszyńskiego
 13. Twardzickiego – Korfantego – Akademicka – Lewińskiego – Inwalidów – przejazd PKP przy ul. Sygnałowej – Kamienna – Wyszyńskiego

Wykaz proponowanych tras alternatywnych dla użytkowników dróg* – kierunek Fordon

 1. Fordońska (jezdnia południowa, jednym pasem do przewężenia przy Sport Factory)- dalej ul. Fordońską standardowo jak dotychczas przy wyłączonej sygnalizacji świetlnej na wys. Spornej
 2. Kamienna (dwa pasy ruchu, układ przebudowany) – wiadukt Warszawski- ul. Fordońska, standardowo jak dotychczas przy wyłączonej sygnalizacji świetlnej na wys. Spor-nej
 3. ul. Toruńska – ul. Sporna (wyjazd przy wyłączonej sygnalizacji świetlnej)- ul. Fordońska – wiadukt Warszawski
 4. ul. Toruńska – ul. Sporna (wyjazd przy wyłączonej sygnalizacji świetlnej)- ul. Przemysłowa – przejazd PKP – ul. Witebska (ograniczenie do 15 t) – Łowicka lub Wyszogrodzka
 5. ul. Kamienna – przejazd PKP na wys. ul. Sygnałowej – Inwalidów – Lewińskiego – Akademicka
 6. ul. Wyszyńskiego – Armii Krajowej – Zamczysko – Pod Skarpą – Korfantego – Twardzickiego lub Akademicka
 7. Gdańska – Zamczysko – przez Armii Krajowej – Zamczysko – Pod Skarpą – Korfantego – Twardzickiego lub Akademicka

* – wybór konkretnej trasy alternatywnej lub jej fragmentu przez użytkownika musi być zawsze dostosowany do obecnej organizacji ruchu na tym odcinku i ograniczeń na nim występujących np. ograniczenia tonażu

 
Po zakończeniu zamknięcia północnej jezdni ul. Fordońskiej
 

W drugim kolejnym prac drogowych w dniach od 15.09 do 30.11.2014r.:

 • ruch pojazdów w kierunku centrum będzie się odbywał prawdopodobnie dwoma pasami przebudowanej nowej jezdni północnej ul. Fordońskiej
 • rozpocznie się przebudowa jezdni południowej (w kierunku Fordonu) ul. Fordońskiej. Ruch pojazdów do Fordonu będzie odbywał się prawdopodobnie tylko jednym pasem ruchu
 • w okresie tym będą prowadzone prace na ul. Startowej na odcinku od ul. Wyścigowej do łącznika ul. Startowej (budowa nowych peronów i torowiska)
 • sygnalizacja świetlna na skrzyżowaniu ulic Fordońska – Sporna będzie nadal wyłączona, a ruch pieszych będzie odbywał się wyłącznie przy skrzyżowaniu ul. Fordońskiej z Kamienną.

O dalszych zmianach będziemy informowali na bieżąco po otrzymaniu informacji od Wykonawcy prac.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *