Czasowa organizacja ruchu – linia tramwajowa do Fordonu

znak

 

Z informacji otrzymanych od Inwestora – „Spółki Tramwaj Fordon ”, a przede wszystkim Wykonawcy robót budowlanych – Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy uprzejmie informuje, że dalsze etapy budowy linii Tramwaju do Fordonu wymagają:

–  wykonania prac związanych z przebudową kanalizacji deszczowej zlokalizowanej w pasie drogowym północnej jezdni ul. Fordońskiej – kierunek do centrum,

–  przebudowy ul. Wyścigowej (na odcinku od ul. Fordońskiej do ul. Startowej),

przebudowy części ul. Startowej wraz z budową wodociągu.

Prace zostaną podzielone na trzy etapy:

Etap 1 – zaplanowany na dzień: 29.03.2014r. Prace prowadzone będą na północnej jezdni ul. Fordońskiej – ruch odbywa się dwoma pasami ruchu.

Wprowadzona czasowa organizacja ruchu przewiduje zamknięcie lewego pasa jezdni ul. Fordońskiej przy jej południowej krawędzi. Ruch pojazdów do Centrum odbywać się będzie dwoma pasami ruchu z wykorzystaniem pasa prawoskrętu w ul. Wyścigową.

Komunikacja publiczna w tym etapie prowadzona będzie bez zmian.

 

Etap 2 – zaplanowany na dzień: 30.03.2014r. Prace prowadzone będą na północnej jezdni ul. Fordońskiej – zawężenie do jednego pasa ruchu.

Po zakończeniu prac na lewym pasie północnej jezdni ul. Fordońskiej wprowadzone zostanie zawężenie tej jezdni przy północnej krawędzi (prawy pas ruchu). Zmiany w organizacji ruchu polegają na prawostronnym zwężeniu jezdni ul. Fordońskiej. Ruch w kierunku do centrum odbywać się będzie lewym pasem ruchu północnej jezdni ul. Fordońskiej.

Wykonawca prac budowlanych został zobowiązany do zakończenia prac przewidzianych w etapie 1 i 2 tak, aby kierowcy dojeżdżający do centrum podczas poniedziałkowego szczytu porannego (31.03.2014r) mieli zapewniony przejazd z wykorzystaniem dwóch pasów ruchu na jezdni północnej ul. Fordońskiej.

Etap 3 – równocześnie z pracami realizowanymi podczas etapu nr 1 i 2 zostaną rozpoczęte prace w pasie drogowym ul. Wyścigowej oraz Startowej związane z budową uzbrojenia podziemnego, budową prawoskrętu z ul. Fordońskiej w ul. Wyścigową oraz budową skrzyżowania z nowymi torami tramwajowymi budowanej zajezdni tramwajowej. Niniejsze prace wymagają całkowitego zamknięcia ul. Wyścigowej na odcinku od ul. Fordońskiej do ul. Startowej. Prace w opisanym zakresie będą kontynuowane w dniach od: 30.03.2014 do 30.04.2014r. W związku z realizacją prac na ul. Wyścigowej ruch pojazdów komunikacji publicznej z pętli Wyścigowa w kierunku Fordonu będzie odbywał się wyłącznie z wykorzystaniem ul. Wyścigowej i ul. Kamiennej.

Z uwagi na zachowanie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz pracowników obsługujących budowę prosimy o bezwzględne stosowanie się do nowego czasowego oznakowania w tym obszarze. Za powstałe utrudnienia w ruchu serdecznie  przepraszamy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *