Świadczenie usług Niezależnego Doradcy Technicznego.

.W dniu 15-11-2013 r. Zamawiający: Tramwaj Fordon Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Toruńskiej 174A zamieszcza informację o wyborze najkorzystniejszej oferty.

(do pobrania w pliku poniżej)D(do pobrania w pliku poniżej).
Wybór oferty.

.


W dniu 31.10.2013 roku Zamawiający: Tramwaj Fordon Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Toruńskiej 174A zmienia termin składania ofert w postępowaniu, w trybie przetargu nieograniczonego, o świadczenie usług Niezależnego Doradcy Technicznego, wymaganego przez instytucję finansującą przy realizacji projektu pn.: „Budowa linii tramwajowej do dzielnicy Fordon z przebudową układu drogowego w Bydgoszczy”, zamieszczając ogłoszenie o zmianie ogłoszenia wraz z informacją o zmianie terminu składania ofert oraz Treść zapytań do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) wraz z wyjaśnieniami i związanymi z nimi zmianami SIWZ prowadzącymi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie oraz na stronie internetowej. Treść publikowanych dokumentów w plikach poniżej.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.

Treść zapytań do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) wraz z wyjaśnieniami i związanymi z nimi zmianami SIWZ prowadzącymi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu.

.


W dniu 28.10.2013 roku Zamawiający: Tramwaj Fordon Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Toruńskiej 174A wszczyna postępowanie, w trybie przetargu nieograniczonego, o świadczenie usług Niezależnego Doradcy Technicznego, wymaganego przez instytucję finansującą przy realizacji projektu pn.: „Budowa linii tramwajowej do dzielnicy Fordon z przebudową układu drogowego w Bydgoszczy”, zamieszczając ogłoszenie o zamówieniu w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie oraz na stronie internetowej.

Ogłoszenie o zamówieniu oraz SIWZ wraz z załącznikami udostępniono w plikach poniżej.

Ogłoszenie o zamówieniu.

SIWZ

Załącznik do SIWZ nr 1 – Wzór Umowy

  1. Załącznik nr 1 do Umowy – Umowa o Obsługę i Gwarantowanie Emisji Obligacji przychodowych.
  2. Załącznik nr 2 do Umowy – Umowa o Obsługę i Gwarantowanie Emisji Obligacji zwykłych.
  3. Załącznik nr 3 do Umowy – Studium Wykonalności.

Załączniki do SIWZ nr od 2 do 6

.W dniu 17.10.2013 roku Zamawiający: Tramwaj Fordon Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością informuje o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: ŚWIADCZENIE USŁUG NIEZALEŻNEGO DORADCY TECHNICZNEGO, WYMAGANEGO PRZEZ INSTYTUCJĘ FINANSUJĄCĄ PRZY REALIZACJI PROJEKTU PN.: „BUDOWA LINII TRAMWAJOWEJ DO DZIELNICY FORDON Z PRZEBUDOWĄ UKŁADU DROGOWEGO W BYDGOSZCZY” podając w załączonym poniżej pliku uzasadnienie faktyczne i prawne.

Informacja o unieważnieniu postępowania.

.


W dniu 11.10.2013 roku Zamawiający: Tramwaj Fordon Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Toruńskiej 174A zmienia termin składania ofert w postępowaniu, w trybie przetargu nieograniczonego, o świadczenie usług Niezależnego Doradcy Technicznego, wymaganego przez instytucję finansującą przy realizacji projektu pn.: „Budowa linii tramwajowej do dzielnicy Fordon z przebudową układu drogowego w Bydgoszczy”, zamieszczając ogłoszenie o zmianie ogłoszenia wraz z informacją o zmianie terminu składania ofert oraz  Treść zapytań do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) wraz z wyjaśnieniami i związanymi z nimi zmianami SIWZ prowadzącymi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie oraz na stronie internetowej. Treść publikowanych dokumentów w plikach poniżej.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.

Treść zapytań do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) wraz z wyjaśnieniami i związanymi z nimi zmianami SIWZ prowadzącymi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu.

.


W dniu 08.10.2013 roku Zamawiający: Tramwaj Fordon Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Toruńskiej 174A zmienia termin składania ofert w postępowaniu, w trybie przetargu nieograniczonego, o świadczenie usług Niezależnego Doradcy Technicznego, wymaganego przez instytucję finansującą przy realizacji projektu pn.: „Budowa linii tramwajowej do dzielnicy Fordon z przebudową układu drogowego w Bydgoszczy”, zamieszczając ogłoszenie o zmianie ogłoszenia oraz informację o zmianie terminu składania ofert w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie oraz na stronie internetowej. Treść publikowanych dokumentów w plikach poniżej.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.

Informacja o zmianie terminu składania ofert.

.


W dniu 03.10.2013 roku Zamawiający: Tramwaj Fordon Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Toruńskiej 174A wszczyna postępowanie, w trybie przetargu nieograniczonego, o świadczenie usług Niezależnego Doradcy Technicznego, wymaganego przez instytucję finansującą przy realizacji projektu pn.: „Budowa linii tramwajowej do dzielnicy Fordon z przebudową układu drogowego w Bydgoszczy”, zamieszczając ogłoszenie o zamówieniu w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie oraz na stronie internetowej.

Ogłoszenie o zamówieniu oraz SIWZ  wraz z załącznikami udostępniono w plikach poniżej.

Ogłoszenie o zamówieniu.

SIWZ

Załącznik do SIWZ nr 1 – Wzór Umowy

  1. Załącznik nr 1 do Umowy – Umowa o Obsługę i Gwarantowanie Emisji Obligacji przychodowych.
  2. Załącznik nr 2 do Umowy – Umowa o Obsługę i Gwarantowanie Emisji Obligacji zwykłych.
  3. Załącznik nr 3 do Umowy – Studium Wykonalności.

Załączniki do SIWZ nr od 2 do 6