„Wykonanie robót budowlanych pn.: „Budowa linii tramwajowej do dzielnicy Fordon z przebudową układu

„Wykonanie robót budowlanych pn.: „Budowa linii tramwajowej do dzielnicy Fordon z przebudową układu drogowego w ciągu ulic Fordońskiej, Lewińskiego, Akademickiej, Andersa i węzłem integracyjnym w obszarze stacji kolejowej „Bydgoszcz Wschód” w Bydgoszczy”. W dniu 19-08-2013 r. Zamawiający zamieszcza informację o wyborze najkorzystniejszej oferty. (do pobrania w pliku poniżej). Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty..


Krajowa Izba Odwoławcza na rozprawie w dniu 22 maja 2013 roku, oddaliła odwołania złożone przez Wykonawców, od wyników oceny wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu na zadanie pn.: Wykonanie robót budowlanych pn.: „Budowa linii tramwajowej do dzielnicy Fordon z przebudową układu drogowego w ciągu ulic Fordońskiej, Lewińskiego, Akademickiej, Andersa i węzłem integracyjnym w obszarze stacji kolejowej „Bydgoszcz Wschód” w Bydgoszczy.” Wyrok ten pozwolił Zamawiającemu w dniu dzisiejszym, tj. 28 maja 2013 roku zaprosić do złożenia oferty pięciu Wykonawców, którzy uzyskali najlepsze oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu….


W dniu 22 kwietnia 2013 roku Zamawiający zamieszcza informację o wynikach oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu i otrzymanych ocenach spełniania tych warunków.Informacja o dopuszczeniu do udziału w postępowaniu – pismo.Informacja o dopuszczeniu do udziału w postępowaniu – załącznik nr 1…


Złożone wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu na zadanie pn.: Wykonanie robót budowlanych pn.: „Budowa linii tramwajowej do dzielnicy Fordon z przebudową układu drogowego w ciągu ulic Fordońskiej, Lewińskiego, Akademickiej, Andersa i węzłem integracyjnym w obszarze stacji kolejowej „Bydgoszcz Wschód” w Bydgoszczy.Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w przetargu ograniczonym upłynął w dniu 2013 – 01 – 29 o godz. 14:00. Do upływu terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w przetargu ograniczonym, wnioski o dopuszczenie do udziału w przetargu ograniczonym złożyli Wykonawcy, których prezentujemy w pliku poniżej. Lista Wykonawców, którzy złożyli wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.


W dniu 31-12-2012 Zamawiający udostępnia na stronie internetowej wzór formularza wniosku wraz załącznikami w związku z publikacją ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.Publikacja ogłoszenia o zamówieniu i wzór formularza wniosku udostępniono w plikach poniżej.Publikacja ogłoszenia o zamówieniuFormularz wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu wraz z załącznikami.


W dniu 28.12.2012r Zamawiający: Tramwaj Fordon Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Jagiellońskiej 94c wszczyna postępowanie w trybie przetargu ograniczonego na „Wykonanie robót budowlanych pn.: ”Budowa linii tramwajowej do dzielnicy Fordon z przebudową układu drogowego w ciągu ulic Fordońskiej, Lewińskiego, Akademickiej, Andersa i węzłem integracyjnym w obszarze stacji kolejowej „Bydgoszcz Wschód” w Bydgoszczy” , zamieszczając ogłoszenie o zamówieniu w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie oraz na stronie internetowej. Wzór formularza wniosku wraz z załącznikami Zamawiający udostępni na stronie internetowej od dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ( z wyjątkiem świąt, soboty i niedzieli).Ogłoszenie o zamówieniu udostępniono w pliku poniżej.. Ogłoszenie o zamówieniu .

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *