„Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu nad projektem „Budowa linii tramwajowej do dzielnicy …

 „Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu nad projektem „Budowa linii tramwajowej do dzielnicy Fordon z przebudową układu drogowego w ciągu ulic Fordońskiej, Lewińskiego, Akademickiej, Andersa i węzłem integracyjnym w obszarze stacji kolejowej „Bydgoszcz Wschód” w Bydgoszczy”.

W dniu 06.09.2012r Zamawiający: Tramwaj Fordon Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Toruńskiej 174A wszczyna postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na „Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu nad projektem „Budowa linii tramwajowej do dzielnicy Fordon z przebudową układu drogowego w ciągu ulic Fordońskiej, Lewińskiego, Akademickiej, Andersa i węzłem integracyjnym w obszarze stacji kolejowej „Bydgoszcz Wschód” w Bydgoszczy”, zamieszczając ogłoszenie o zamówieniu w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie oraz na stronie internetowej.
Zgodnie z art. 42 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych specyfikację istotnych warunków zamówienia Zamawiający udostępni na stronie internetowej od dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ( z wyjątkiem soboty i niedzieli).
Ogłoszenie o zamówieniu udostępniono w pliku poniżej.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *