Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.

Dnia 5 października 2011 roku w wyniku przeprowadzonych negocjacji w postępowaniu prowadzonym w trybie z wolnej ręki Zarząd Tramwaj Fordon Sp. z o.o. zawarł umowę z Voessing Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Grobla 17/5 na realizację zamówienia publicznego pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę linii tramwajowej do dzielnicy Fordon z przebudową układu drogowego w ciągu ulic Fordońska, Lewińskiego, Akademicka i Andersa i węzłem integracyjnym w obszarze stacji kolejowej „Bydgoszcz Wschód” w Bydgoszczy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *