Informacja o zamówieniu w trybie „z wolnej ręki”.

 
W wyniku przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne, w trybie zamówienia z wolnej ręki, na podstawie przepisu art. 67 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych, Zarząd Tramwaj Fordon Sp. z o.o. zawarł dnia 5 października 2011 roku umowę z firmą Voessing Polska Sp. z o.o. na opracowanie dokumentacji projektowej pn. „Budowa linii tramwajowej do dzielnicy Fordon z przebudową układu drogowego w ciągu ulic Fordońska, Lewińskiego, Akademicka i Andersa i węzłem integracyjnym w obszarze stacji kolejowej „Bydgoszcz Wschód” w Bydgoszczy.”