Informacja nt. realizacji inwestycji pn.: „Budowa linii tramwajowej do dzielnicy Fordon z przebudową układu drogowego w Bydgoszczy”

Tramwaj Fordon Sp. z o. o. realizuje projekt pn. „Budowa linii tramwajowej do dzielnicy Fordon z przebudową układu drogowego w Bydgoszczy” na podstawie Umowy o dofinansowanie numer POIS.07.03.00-00-021/12-00 podpisanej w dniu 27-12-2013 r. Wartość projektu brutto: 437 308 983,67 PLN. Uzyskane dofinansowanie w ramach środków europejskich: 209 768 552,18 PLN. Termin realizacji projektu: 26.02.2009 r. – 31.12.2015 r.

Realizacja projektu w głównej części zakłada następujące działania:

I. Budowę kompletnej dwutorowej linii tramwajowej do dzielnicy Fordon:

 1. Trasa pierwszej linii:

Mariampol – Dworzec Główny PKP – Rycerska

 1. Trasa drugiej linii:

Mariampol – Kapuściska

 1. Długość nowej linii tramwajowej: 9,5 km,
 1. Liczba przystanków tramwajowej: 13 par.
 1. Przebudowę stacji kolejowej Bydgoszcz – Wschód i zintegrowanie jej z linią tramwajową,
 2. Przebudowę i rozbudowę układu drogowego w korytarzu budowanej linii tramwajowej do Fordonu,
 3. Urządzenia infrastrukturalne, w szczególności urządzenia umożliwiające zasilanie linii tramwajowej w energię elektryczną,
 4. Zakup 12 klimatyzowanych, niskopodłogowych jednostek tramwajowych,
 5. Nadzór (inżynier kontraktu),
 6. Nadzór autorski,
 7. Koszty finansowe,
 8. Prace przygotowawcze,
 9. Umowy przyłączeniowe,
 10. Prace okołoprojektowe,
 11. Promocję projektu.