Pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją zadania pn.: „Budowa

„Pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją zadania pn.: „Budowa linii tramwajowej do dzielnicy Fordon z przebudową układu drogowego w ciągu ulic Fordońskiej, Lewińskiego, Akademickiej, Andersa i węzłem integracyjnym w obszarze stacji kolejowej „Bydgoszcz Wschód” w Bydgoszczy”.

.

W dniu 12-06-2013 r. Zamawiający zamieszcza informację o wyborze najkorzystniejszej oferty.

(do pobrania w pliku poniżej).

Wybór oferty..

.


W dniu 14.05.2013 roku Zamawiający: Tramwaj Fordon Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Toruńskiej 174A wszczyna postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na „Pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją zadania pn.: ”Budowa linii tramwajowej do dzielnicy Fordon z przebudową układu drogowego w ciągu ulic Fordońskiej, Lewińskiego, Akademickiej, Andersa i węzłem integracyjnym w obszarze stacji kolejowej „Bydgoszcz Wschód” w Bydgoszczy”, zamieszczając ogłoszenie o zamówieniu w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie oraz na stronie internetowej.

Ogłoszenie o zamówieniu, SIWZ oraz dokumentację techniczną udostępniono w plikach poniżej.

Ogłoszenie o zamówieniu.

SIWZ

Dokumentacja techniczna:

 1. 1. Branża torowa.
 2. 2. Branża drogowa.
 3. 3. Inwentaryzacja i wycinka zieleni.
 4. 4. Projekt zieleni.
 5. 5. Sygnalizacja świetlna cześć programowa.
 6. 6. Konstrukcja-Estakada.
 7. 7. Konstrukcja-Pozostałe.
 8. 8. Architektura.
 9. 9. Branża sanitarna.
 10. 10. Trakcja sieć jezdna.
 11. 11. Oświetlenie i zasilanie podstacji.
 12. 12. Sygnalizacja świetlna, informacja pasażerska, uszynienie.
 13. 13. Teletechnika.
 14. 14. Branże kolejowe.
 15. 15. Kable trakcyjne.
 16. 16. CO.
 17. 17. Dynamiczny system informacji pasażerskiej.
 18. 18. Wyposażenie podstacji trakcyjnych, zasilanie trakcji.
 19. 19. Energetyka wyposażenie podstacji, hali i dyżurki.
 20. 20. Gospodarka odpadami.