Infolinia: 52 58 59 400
Pobierz odtwarzacz Adobe Flash Player

Utrudnienia

Zmiany na ulicy Akademickiej na odcinku ul. Korfantego i ul. Kaliskiego

Informujemy, że do 11.08.2015r. zostanie przedłużona czasowa organizacja ruchu związana z budową linii tramwajowej do Fordonu - zamknięta północna jezdnia ul. Akademickiej na odcinku od ul. Korfantego do ul. Kaliskiego. W związku z powyższym, ruch dwukierunkowy na w/w odcinku ulic będzie w dalszym ciągu odbywał się na południowej jezdni ul. Akademickiej. Na ul. Rupniewskiego oraz ul. Kaliskiego wloty jezdni do ul. Akademickiej będą zawężone do jednego pasa ruchu.

Czasowa organizacja ruchu na ul. Akademickiej i ul. Władysława Andersa

Z informacji przekazanych przez wykonawcę robót budowlanych związanych z realizacją inwestycji pod nazwą: „Budowa linii tramwajowej do dzielnicy Fordon z przebudową układu drogowego w Bydgoszczy” wynika, że na czas montażu pętli indukcyjnych ITS w dniach od: 16.07.2015r. do: 26.07.2015r. w godz. od: 22:00 do: 04:00 będą prowadzone prace na skrzyżowaniu ulic Akademicka – Kaliskiego - Jerzego Rupniewskiego, na ul. Akademickiej, pomiędzy ul. Kaliskiego i ul. Igrzyskową, na ul. Akademickiej na odcinku ul. Igrzyskowa – rondo ONZ, skrzyżowanie ulic Władysława Andersa – ul. Franciszka Kleeberga – ul. Christiana Andersena, na ul. Władysława Andersa pomiędzy ul. Kasztelańską i łącznikiem ul. GOPR, skrzyżowanie ulic Władysława Andersa – Józefa Piłsudskiego – Orląt Lwowskich.

W trakcie prowadzonych prac może być zamykany wylot na skrzyżowaniu, a ruch kołowy na wlocie skrzyżowania będzie sterowany dwukierunkowo przez uprawnione do tego osoby.

Za utrudnienia w ruchu przepraszamy.

Czasowe zmiany w organizacji ruchu na ul. Pod Wiaduktem - Konduktorska

Jak poinformował nas wykonawca prac przy budowie linii tramwajowej do Fordonu w dniach od: 14.07. do: 31.07.2015r. będą prowadzone prace na przejeździe kolejowym, pomiędzy ul. Pod Wiaduktem i ul. Konduktorską w Bydgoszczy. Z powodu zamknięcia przejazdu kolejowego, dojazd do ul. Inwalidów przy zamkniętym skrzyżowaniu ul. Harcerska Czesława Lewińskiego będzie prowadzony przez ul. Fordońską oraz ul. Konduktorską. Dojazd do ul. Inwalidów na wysokości ogródków działkowych w dalszym ciągu będzie prowadzony przez ul. Kamienną do ul. Inwalidów.

Jednocześnie informujemy, że w najbliższym czasie zostanie również wprowadzona ograniczona dostępność przejazdu pojazdów w obrębie ulic północnego odcinka ul. Wyścigowej, Harcerskiej, Weteranów od strony ul. Inwalidów oraz ul. Czesława Lewińskiego.

Za utrudnienia w rejonie prowadzonych prac przepraszamy.

UWAGA - na ul. Wojciecha Korfantego pomiędzy ul. Juliana Prejsa, a ul. Akademicką

Jak poinformował nas wykonawca prac przy budowie tramwaju do Fordonu na ul. Wojciecha Korfantego na odcinku pomiędzy ul. Juliana Prejsa, a ul. Akademicką będą wprowadzone dwa etapy czasowej organizacji ruchu.

Pierwszy etap - będzie obowiązywał od: 01.07.2015r do: 21.07.2015r. W tym czasie ulica Wojciecha Korfantego zostanie zawężona do jednego pasa ruchu, na którym ruch kołowy będzie sterowany sygnalizacją świetlną po zachodniej stronie ulicy. Ulica Juliana Prejsa będzie nieprzejezdna przy skrzyżowaniu z ul. Wojciecha Korfantego. Wjazd w ul. Juliana Prejsa będzie możliwy z ul. Wojciecha Korfantego.

Drugi etap będzie obowiązywał od: 22.07.2015r. do: 11.08.2015r. W tym czasie ul. Wojciecha Korfantego zostanie zawężona do jednego pasa ruchu (po stronie wschodniej) - kierunek do Fordonu. Ruch kołowy będzie sterowany sygnalizacją świetlną. Ulica Juliana Prejsa będzie w dalszym ciągu nieprzejezdna przy skrzyżowaniu z ul. Wojciecha Korfantego. Wjazd w ul. Juliana Prejsa będzie możliwy z ul. Wojciecha Korfantego.

Komunikacja publiczna na obu etapach - przystanek autobusowy na ul. Wojciecha Korfantego w kierunku do centrum zostanie przeniesiony przed skrzyżowanie z ul. Juliana Prejsa.

Za utrudnienia wszystkich przepraszamy

Umowa o dofinansowanie nr POIS.07.03.00-00-021/12-00 na realizację projektu pn. "Budowa linii tramwajowej do dzielnicy Fordon z przebudowa układu drogowego w Bydgoszczy"