Infolinia: 52 58 59 400
Pobierz odtwarzacz Adobe Flash Player

Utrudnienia

Zmiany w organizacji ruchu na ul. Akademickiej

Inwestor oraz Wykonawca budowy linii tramwajowej do Fordonu poinformował, że w dniach od 07.04.2015 r. do 30.04.2015 r. zostanie wydłużony front prac na południowym pasie ul. Akademickiej (odcinek Jasiniecka – Rejewskiego). W związku z powyższym zostanie skrócony pas do lewoskrętu (jadąc w kierunku centrum) z ul. Akademickiej w ul. Jasiniecką.

Zmiany w organizacji ruchu na ulicy Franciszka Kleeberga

Jak poinformował nas wykonawca prac budowlanych przy realizacji linii tramwajowej do Fordonu w dniach od: 31.03.2015r do: 04.05.2015 na ul. Franciszka Kleeberga na odcinku około 100m pomiędzy ul. Zygmunta Berlinga, a ul. Józefa Twardzickiego będą wykonywane prace drogowe.

W związku z tym, przejazd będzie możliwy jedynie z ul. Zygmunta Berlinga w ul. Władysława Andersa przez nowo wybudowany odcinek ul. Franciszka Kleeberga oraz w kierunku odwrotnym od ul. Władysława Andersa przez ul. Franciszka Kleeberga w ul. Zygmunta Berlinga.

Skrzyżowanie ulic Władysława Andersa i Christiana Andersena będzie funkcjonowało we wszystkich relacjach. Dojazd do ul. Franciszka Kleeberga będzie także możliwy od strony ul. Józefa Twardzickiego.

Za utrudnienia w ruchu przepraszamy.

Przełożenie ruchu na skrzyżowaniu ulic Władysława Andersa – łącznik ul. GOPR

Jak podaje wykonawca prac przy budowie linii tramwajowej do Fordonu – dnia 19.03.2015r. nastąpi przełożenie ruchu kołowego z czasowej jezdni ul. Władysława Andersa (na wysokości łącznika ul. GOPR) na układ nowo - wybudowany. Skrzyżowanie ulicy Władysława Andersa z łącznikiem ul. GOPR (małe rondo) jest skrzyżowaniem z ruchem okrężnym zaś połączenie ul. GOPR z łącznikiem ul. GOPR - skrzyżowaniem równorzędnym. Jednocześnie przypominamy, że ulica Wolna pozostanie już w układzie docelowym odcięta od ul. Władysława Andersa, czyli nie będzie stanowiła skrzyżowania z ul. Władysława Andersa.

Zmiany z organizacji ruchu na skrzyżowaniu ulic Wyzwolenia – Orląt Lwowskich

Z informacji otrzymanych od wykonawcy prac przy budowie linii tramwajowej do Fordonu – uprzejmie informujemy, że w dniach od 19.03.2015r. do 24.04.2015r. będą wprowadzane trzy etapy czasowej organizacji ruchu na skrzyżowaniu ulic Wyzwolenia – Orląt Lwowskich.

Etap 2 (19.03.2015 – 28.03.2015) – na tym etapie południowy odcinek ul. Wyzwolenia pomiędzy ul. GOPR, a ul. Orląt Lwowskich zostanie połączony małym rondem z ul. Orląt Lwowskich umożliwiając dojazd do ul. Pelplińskiej. Z ul. Pelplińskiej będzie możliwy dojazd jedynie do ul. Wyzwolenia w kierunku ul. GOPR. Bez zmian w oznakowaniu pozostaje połączenie ul. Władysława Andersa z Wyzwolenia (kierunek północny – np. do ul. Derdowskiego), przez nowy - wybudowany odcinek ul. Orląt Lwowskich i w kierunku przeciwnym.

Etap 3 (29.03.2015 – 12.04.2015) - na tym etapie południowy odcinek ul. Wyzwolenia pomiędzy ul. GOPR, a ul. Orląt Lwowskich w dalszym ciągu pozostaje połączony małym rondem z ul. Orląt Lwowskich umożliwiając dojazd do ul. Pelplińskiej. Z ul. Pelplińskiej będzie możliwy dojazd jedynie do ul. Wyzwolenia w kierunku ul. GOPR. W dalszym ciągu pozostaje połączenie ul. Władysława Andersa z Wyzwolenia (kierunek północny –np. do ul. Derdowskiego), przez nowy - wybudowany odcinek ul. Orląt Lwowskich i w kierunku przeciwnym, jednakże na połączeniu ul. Orląt Lwowskich i ul. Wyzwolenia tymczasowa jezdnia zostanie zawężona do jednego pasa ruchu, na którym sygnalizacja świetlna będzie sterowała ruchem kołowym. W etapie trzecim będą również prowadzone prace na ul. Wyzwolenia na wlocie ulicy Hallera prowadzącej do posesji nr 2 oraz zostanie uniemożliwiony wjazd na jezdnię i parking obsługujący blok przy ul. Wyzwolenia 79 w Bydgoszczy.

Etap 4 (13.04.2015 – 24.04.2015) – w etapie czwartym na małym rondzie na skrzyżowaniu ulic Orląt Lwowskich i ul. Wyzwolenia zostaną umożliwione wszystkie relacje skrętne poza możliwością wjazdu z ul. Orląt Lwowskich (jadąc od ul. Andersa) w ul. Wyzwolenia (w kierunku ul. Derdowskiego). Zakaz nie będzie dotyczył pojazdów komunikacji publicznej. Jednocześnie informujemy, że na tym etapie będą prowadzone prace zawężające jezdnie do jednego pasa ruchu. Dotyczy to, ul. Orląt Lwowskich (zaplanowane są prace na dojeździe do małego ronda – jadąc od ul. Andersa po stronie północnej) i ul. Wyzwolenia (zaplanowane są prace na dojeździe do małego ronda po stronie wschodniej ulicy). W etapie czwartym będą również prowadzone prace na ul. Wyzwolenia na wlocie ulicy Hallera prowadzącej do posesji nr 2.

Umowa o dofinansowanie nr POIS.07.03.00-00-021/12-00 na realizację projektu pn. "Budowa linii tramwajowej do dzielnicy Fordon z przebudowa układu drogowego w Bydgoszczy"