Infolinia: 52 58 59 400
Pobierz odtwarzacz Adobe Flash Player

Objęcie ochroną ubezpieczeniową odpowiedzialności cywilnej oraz majątku Tramwaj Fordon Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy na lata 2019 - 2022

W dniu 27.10.2018 r. Zamawiający wszczyna postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Objęcie ochroną ubezpieczeniową odpowiedzialności cywilnej oraz majątku Tramwaj Fordon Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy na lata 2019 - 2022”, zamieszczając OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie (Tablica ogłoszeń) oraz na swojej stronie internetowej.

Termin składania ofert upływa w dniu 29.11.2018 r., godz. 11:45.

Termin otwarcia ofert: w dniu składania ofert, godz. 12:15

Zgodnie z art. 37 ust. 2 i art. 42 ust 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (UPZP), Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) udostępniona jest na stronie internetowej Zamawiającego od dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.


Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 27.10.2018 r. pod Nr 2018/S 208-476083.


Zamawiający udostępnia na swojej stronie internetowej SIWZ wraz z załącznikami. Treść ogłoszenia oraz SIWZ z załącznikami w plikach poniżej.

Ogłoszenie o zamówieniu

Załączniki 1A_1B_1C_2_3_7_7A_7B_8_signed.pdf

Załącznik nr 10 do SIWZ - Procedura Likwidacji Szkód_signed

Załącznik nr 9B - zadanie 3 (MB pojazdów)_signed.pdf

Załącznik nr 11 i 12_signed.pdf

Załączniki 1A_1B_1C_2_3_7_7A_7B_8_edytowalne.doc

Załącznik nr 9A - zadanie 2 (casco poj. szyn.)_signed

Załącznik nr 9 - zadanie 1 (OC, mienie)_signed

Załącznik nr 6_JEDZ__instrukcja_signed

Załącznik nr 5_JEDZ.zip

Załącznik nr 4_Warta zaświadczenie_signed

Załącznik nr 4_PZU zaświadczenie_signed

Załącznik nr 1_zakres rzeczowy_signed

SIWZ_signed

Identyfikator postępowania miniPortal_signed

Klucz publiczny - miniPortal

Umowa o dofinansowanie nr POIS.07.03.00-00-021/12-00 na realizację projektu pn. "Budowa linii tramwajowej do dzielnicy Fordon z przebudowa układu drogowego w Bydgoszczy"