Infolinia: 52 58 59 400
Pobierz odtwarzacz Adobe Flash Player

Przedmiotem zapytania ofertowego jest przedsięwzięcie polegające na jednostronnym wyklejeniu szklanych elementów ekranów przeciwhałasowych, zlokalizowanych wzdłuż linii tramwajowej

W dniu 03-10-2017 r. Zamawiający wszczyna postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, które prowadzone jest na podstawie przepisów wewnętrznych, tj. Regulaminu udzielania zamówień publicznych, do których udzielania nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.), zgodnie z art. 4 ust. 8 UPZP.
Załączniki:
Dostęp do URL (http://tramwajfordon.bydgoszcz.pl/images/pliki/Umowa_wzór.docx)Umowa_wz[ ]0 kB
Dostęp do URL (http://tramwajfordon.bydgoszcz.pl/images/pliki/Zapytanie ofertowe z formularzem ofertowym.docx)Zapytanie[ ]0 kB
Dostęp do URL (http://tramwajfordon.bydgoszcz.pl/images/pliki/Zapytanie ofertowe z formularzem ofertowym.pdf)Zapytanie[ ]0 kB

Umowa o dofinansowanie nr POIS.07.03.00-00-021/12-00 na realizację projektu pn. "Budowa linii tramwajowej do dzielnicy Fordon z przebudowa układu drogowego w Bydgoszczy"