Infolinia: 52 58 59 400
Pobierz odtwarzacz Adobe Flash Player

Dostawa energii elektrycznej na potrzeby obiektów należących do Tramwaj Fordon Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy

W dniu 11.12.2015 r. Zamawiający wszczyna postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Dostawa energii elektrycznej na potrzeby obiektów należących do TRAMWAJ FORDON Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy, zamieszczając OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie (Tablica ogłoszeń) oraz na swojej stronie internetowej, po jego zamieszczeniu w Biuletynie zamówień publicznych.


Ogłoszenie o zamówieniu


Pliki do edycji:

Wykaz punktów poboru energii elektrycznej

Istotne postanowienia Umowy sprzedaży energii elektrycznej

Wzór formularza oferty

Wzory oświadczeń

Specyfikacja


W dniu 15.12.2015 r. Zamawiający zamieszcza wyjaśnienia nr 1 SIWZ

Wyjaśnienia nr 1


W dniu 16.12.2015 r. Zamawiający zamieszcza w pliku poniżej, wyjaśnienia nr 2 i zmianę nr 1 SIWZ

Wyjaśnienia nr 2


W dniu 17.12.2015 r. Zamawiający zamieszcza w pliku poniżej, wyjaśnienia nr 3 do treści SIWZ

Wyjaśnienia nr 3


W dniu 23.12.2015 r. Zamawiający zamieszcza informację o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o wyborze oferty


Umowa o dofinansowanie nr POIS.07.03.00-00-021/12-00 na realizację projektu pn. "Budowa linii tramwajowej do dzielnicy Fordon z przebudowa układu drogowego w Bydgoszczy"