Infolinia: 52 58 59 400
Pobierz odtwarzacz Adobe Flash Player

Objęcie ochroną ubezpieczeniową TRAMWAJ FORDON Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy na lata 2016-2018

W dniu 19.10.2015 r. Zamawiający wszczyna postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Objęcie ochroną ubezpieczeniową TRAMWAJ FORDON Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy na lata 2016-2018”, zamieszczając OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie (Tablica ogłoszeń) oraz na swojej stronie internetowej, po jego przekazaniu w dniu 19.10.2015 r. Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej (UPUE) celem opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (Dz.U.U.E.).

Termin składania ofert upływa w dniu 30.11.2015 r., godz. 11:45.

Termin otwarcia ofert: w dniu składania ofert, godz. 12:00

Zgodnie z art. 37 ust. 2 i art. 42 ust 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (UPZP), Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) zostanie udostępniona na stronie internetowej Zamawiającego od dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (z wyjątkiem soboty, niedzieli oraz świąt).

Treść przekazanego do publikacji OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU udostępniono w poniższym pliku.


Ogłoszenie o zamówieniu


Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 24.10.2015 r. (sobota) pod Nr 2015/S 207-376073.


W dniu 26.10.2015 r. (w pierwszym dniu roboczym Zamawiającego po dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu) Zamawiający udostępnia na swojej stronie internetowej SIWZ wraz z załacznikami.Treść ogłoszenia oraz SIWZ z załącznikami w plikach poniżej.

Ogłoszenie o zamówieniu

Załącznik do edycji

Załącznik PDF


Zamawiający: TRAMWAJ FORDON Sp. z o. o. informuje, że w dniu 05.11.2015 r. Wykonawca zwrócił się do Zamawiającego o przeprowadzenie oceny ryzyka w miejscu ubezpieczenia.

Informacja o terminie zebrania Wykonawców


W dniu 26.11.2015 r. Zamawiający zamieszcza treść zapytań do SIWZ, udzielonych wyjaśnień, ZMIANĘ NR 1 SIWZ, zmianę terminu składania ofert oraz związaną z tym treść zmiany ogłoszenia o zamówieniu przekazaną Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej (UPUE) celem opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (Dz.U.U.E.) . Treść ww. dokumentów w plikach poniżej.


Zmiana Nr 1 ogłoszenia - przesłanie do publikacji


Wyjaśnienia i ZMIANA NR 1 SIWZ z 26.11.2015

Wyjaśnienia i ZMIANA NR 1 SIWZ z 26.11.2015 - plik do edycji

Wykaz nr 1 - załacznik nr 11 do SIWZ


W dniu 01.12.2015 r. Zamawiający zamieszcza zmianę ogłoszenia o zamówieniu opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (Dz.U.U.E.) Nr 2015/S 232-421834.Treść ww. dokumentów w plikach poniżej.

Opublikowana zmiana Nr 1 ogłoszenia o zamówieniu


W dniu 18-12-2015 r. Zamawiający zamieszcza informację o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


Umowa o dofinansowanie nr POIS.07.03.00-00-021/12-00 na realizację projektu pn. "Budowa linii tramwajowej do dzielnicy Fordon z przebudowa układu drogowego w Bydgoszczy"