Infolinia: 52 58 59 400
Pobierz odtwarzacz Adobe Flash Player

Działania informacyjno-promocyjne dla realizacji projektu "Budowa linii tramwajowej do dzielnicy Fordon z przebudową układu drogowego w Bydgoszczy"

Działania informacyjno-promocyjne dla realizacji projektu "Budowa linii tramwajowej do dzielnicy Fordon z przebudową układu drogowego w Bydgoszczy współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej wramach Programu Operacyjnego Infrastruktura I Środowisko 2007-2013".


W dniu 16.10.2015 r. Zamawiający zamieszcza informację o wyborze najkorzystniejszej oferty.


W dniu 12.10.2015 r. Zamawiający zamieszcza uzupełnienie informacji z otwarcia ofert zamieszczonej w dniu 02.10.2015 r.


Informacja z sesji otwarcia ofert z dnia 02.10.2015 r. godz. 09:30


Ogłoszenie o zamówieniu


Zamawiający zamieszcza informację o ogłoszeniu. (do pobrania w plikach poniżej).


Pliki PDF:

Informacja o zmianach treści SIWZ

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia

Wzór umowy

Wzór formularza oferty

Wzór formularza wyceny

Wzory oświadczeń


Pliki do edycji:

Informacja o zmianach treści SIWZ

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia

Wzór umowy

Wzór formularza oferty

Wzór formularza wyceny

Wzory oświadczeń


Umowa o dofinansowanie nr POIS.07.03.00-00-021/12-00 na realizację projektu pn. "Budowa linii tramwajowej do dzielnicy Fordon z przebudowa układu drogowego w Bydgoszczy"