Infolinia: 52 58 59 400
Pobierz odtwarzacz Adobe Flash Player

Działania promocyjne dla realizacji projektu Budowa linii tramwajowej do dzielnicy Fordon - UNIEWAŻNIONO


Informacja o unieważnieniu postępowania


Działania promocyjne dla realizacji projektu Budowa linii tramwajowej do dzielnicy Fordon z przebudową układu drogowego w Bydgoszczy współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej wramach Programu Operacyjnego Infrastruktura I Środowisko 2007-2013.


W dniu 29-05-2015 r. Zamawiający zamieszcza informację o zmianie ogłoszenia. (do pobrania w pliku poniżej).

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Odpowiedzi na pytania

Opis przedmiotu po zmianach


Z uwagi na dużą ilość pytań Tramwaj Fordon Sp. z o.o. w Bydgoszczy, jako Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U z 2013r. poz. 907 ze zm. ) Zamawiający modyfikuje treść ogłoszenia o zamówieniu oraz treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia w zakresie terminu składania ofert. Nowy termin składania ofert wyznacza się na 01.06.2015 r. godz. 12:00

Nowy termin zgłaszania ofert

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia


Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załączniki do edycji

Załącznik nr 9 - Zasady promocji projektów dla beneficjentów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 z dnia 26 kwietnia 2012 r. Wersja 2.0

Załącznik nr 10 - Zasady stosowania znaku, budowania ciągu znaków oraz projektowania tablic i naklejek w promocji projektów Programu Infrastruktura i Środowisko

Umowa o dofinansowanie nr POIS.07.03.00-00-021/12-00 na realizację projektu pn. "Budowa linii tramwajowej do dzielnicy Fordon z przebudowa układu drogowego w Bydgoszczy"