Infolinia: 52 58 59 400
Pobierz odtwarzacz Adobe Flash Player

Archiwum z budowy

Archiwum z budowy

Prace projektowe - odstąpienie od umowy.

Dnia 12-09-2011 roku Zarząd Tramwaj Fordon Sp. z o.o. Uchwałą nr 1/VI/2011 odstąpił od umów zawartych z Biurem Projektów Budownictwa Komunalnego w Bydgoszczy.

Odstąpiono:
1. od umowy Nr 1/TF/2009 z dnia 09.12.2009r., zawartej w wyniku przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne, w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych, przedmiotem której jest:

„Budowa linii tramwajowej do dzielnicy Fordon z przebudową układu drogowego w ciągu ulic Fordońska, Lewińskiego, Akademicka i Andersa i węzłem integracyjnym w obszarze stacji kolejowej „Bydgoszcz Wschód” w Bydgoszczy” w części dotyczącej:

Etapu 2- dotyczącego wykonania projektu budowlanego i opracowań związanych, którego termin wykonania został określony do dnia 09.06.2011r. oraz w części dotyczącej: 

Etapu 3- dotyczącego wykonania projektów wykonawczych, decyzji administracyjnych i pozostałych opracowań, którego termin wykonania został określony do dnia 09.12.2011r.

2. od umowy nr Nr 2/TF/2011 z dnia 16.03.2011r., zawartej w wyniku przeprowadzenia postępowania dodatkowego o zamówienie publiczne, w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie przepisów ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych, przedmiotem której jest:

„Budowa linii tramwajowej do dzielnicy Fordon z przebudową układu drogowego w ciągu ulic Fordońska, Lewińskiego, Akademicka i Andersa i węzłem integracyjnym w obszarze stacji kolejowej „Bydgoszcz Wschód” w Bydgoszczy” w części dotyczącej:

Etapu 2- dotyczącego wykonania projektu budowlanego i opracowań związanych, którego termin wykonania został określony do dnia 09.06.2011r.
oraz w części dotyczącej:

Etapu 3- dotyczącego wykonania projektów wykonawczych, decyzji administracyjnych i pozostałych opracowań, którego termin wykonania został określony do dnia 09.12.2011r.

Bydgoscy radni ...

Bydgoscy radni przyjęli zaproponowaną przez prezydenta Konstantego Dombrowicza uchwałę o utworzeniu spółki Tramwaj Fordon. Jej zadaniem będzie wybudowanie i rozliczenie inwestycji budowy linii tramwajowej do Fordonu.

Miasto objęło w nowo powołanej spółce wszystkie udziały o łącznej wartości nominalnej 6.236.000 zł.

Linia tramwajowa do Fordonu jest elementem większej inwestycji pod nazwą BiT City, którą Unia Europejska wesprze finansowo. Na budowę linii tramwajowej do Fordonu Bydgoszcz otrzyma 47 mln euro z Unii Europejskiej. Cała inwestycja musi zostać zakończona i rozliczona (w tym finansowo) najpóźniej do końca 2015r. Wstępny harmonogram prac przewiduje zakończenie prac projektowych w 2011r., a w 2012r. rozpoczęcie prac budowlanych.

W pierwszej kolejności konieczne będzie podjęcie decyzji dotyczącej źródła finansowania inwestycji. Władze Spółki rozważają emisję obligacji przychodowych lub zaciągnięcie kredytu bankowego w Europejskim Banku Inwestycyjnym.

Linia tramwajowa do Fordonu ma być skomunikowana z innymi liniami transportu publicznego na terenie tej dzielnicy. Ponadto, przy przystankach wybudowane mają zostać parkingi po to, aby zachęcić mieszkańców Fordonu do pozostawienia tam swoich pojazdów i podróżowania do centrum tramwajem.

W galerii zamieszczone zostały wizualizacje projektowanego dworca przesiadkowego. Zapraszamy do obejrzenia. 

Informacje o firmie

Tramwaj Fordon Spółka z o.o. powstała jako jednoosobowa Spółka Miasta Bydgoszcz, na mocy Uchwały Nr XLII/601/09 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 18-02-2009 roku w sprawie utworzenia spółki Tramwaj Fordon Spółka z o.o.. Akt założycielski został podpisany dnia 26-02-2009 roku. Kapitał założycielski wynosi 6 236 000 zł i odpowiada 6 236 udziałom objętym przez jednego wspólnika tj. Miasto Bydgoszcz. Wartość nominalna jednego udziału wynosi 1 000 zł.

Umowa o dofinansowanie nr POIS.07.03.00-00-021/12-00 na realizację projektu pn. "Budowa linii tramwajowej do dzielnicy Fordon z przebudowa układu drogowego w Bydgoszczy"